Welkom

Inzicht in bedrijfsniveau: goed voor u

Deelnemers aan het Bedrijveninformatienet ontvangen op Mijn Agrimatie, een persoonlijke en afgeschermde pagina, een interactieve presentatie van hun bedrijfsgegevens. Hiermee kunnen zij hun eigen bedrijf eenvoudig vergelijken met andere bedrijven in de sector op tal van indicatoren, waaronder duurzaamheid en kosten van bijvoorbeeld gewasbescherming of mechanisatie. Mijn Agrimatie biedt u nieuwe inzichten in uw bedrijf, die u kunt gebruiken voor het versterken van uw bedrijfsstrategie. Een preview van Mijn Agrimatie is hiernaast opgenomen.

Bedrijveninformatienet: Informatie van en over de sector

In het Bedrijveninformatienet verzamelt Wageningen Economic Research (voorheen LEI) naast financiële gegevens ook veel informatie over de bedrijfsvoering van zo’n 1.500 land- en tuinbouwbedrijven door heel Nederland. Dit informatienet stelt ons sinds 1965 in staat om analyses te doen van de ontwikkelingen in de regionale land- en tuinbouw. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

Duurzaamheid, voedselveiligheid, waterkwaliteit en zo zijn er nog meer onderwerpen waar u dagelijks mee te maken heeft. Rond deze onderwerpen wordt zowel in Nederland als in het Europees Parlement beleid gemaakt. Wij zijn ervan overtuigd dat goed beleid gebaseerd is op goede en actuele cijfers én dat deze cijfers uit de praktijk moeten komen. Het Bedrijveninformatienet maakt dit mogelijk. Zo dragen de deelnemers aan het Informatienet bij aan de onderbouwing voor goed beleid.

Meer informatie:

Agrimatie: alle feiten en cijfers Nederlandse land- en tuinbouw

Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

Preview: hoe werkt Mijn Agrimatie